Colissimo

Ljubljanski bibliotekarji - Colissimo

Informacije

Predsednica:
Maja Peteh
Tel: 01 320 3545
info@dbl-drustvo.si

Blagajnik:
Snježana Renko
Tel: 01 2003 425
Faks: 01 425 66 67
snjezana.renko@ctk.uni-lj.si

Naša stran uporablja samo piškotke, nujne za njeno delovanje.

O društvu

Društvo bibliotekarjev Ljubljana je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev in deluje na območju upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi.

Društvo je bilo ustanovljeno 29. marca 1968, kot pravni naslednik leta 1954 ustanovljene ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije.

Sedež društva je v Ljubljani, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Trg republike 3. Trenutna predsednica društva je mag. Maja Peteh.

Postanite član

Vse člane, ki ne dobivajo društvenih e-obvestil, a jih želijo, prosimo, da sporočijo aktualen e-naslov!


Vabimo vas, da tudi vi postanete član našega društva oz. obnovite članstvo. Višina članarine za koledarsko leto 2017 znaša:

za zaposlene 20,00 EUR,
za upokojence in študente 15,00 EUR,
plačila članarine so oproščeni brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom.
Plačilo članarine je možno le z nakazilom na račun društva, IBAN: SI56 0205 3001 2226 649, BIC KODA: LJBASI2X, priporočen sklic je številka vaše članske izkaznice (oz. pustite prazno, če je še nimate). Položnic na dom ne pošiljamo. Po nalepkico in člansko izkaznico se lahko oglasite pri blagajničarki Snježani Renko v CTK vsako sredo med 14. in 15. uro, prevzem je možen tudi na srečanjih DBL ali pa vam ju pošljemo na kontaktni naslov.

Uradne ure: vsako sredo med 14. do 15. uro v CTK, pri blagajničarki DBL Snježani Renko, telefon 01 2003 425, e-naslov: snjezana.renko@ctk.uni-lj.si.

Nove člane prosimo, da posredujejo tudi izpolnjeno pristopno izjavo. Na podlagi prejete izjave vam bomo izdali člansko izkaznico.

Če ste v preteklem letu spremenili kontaktne podatke, vas prosimo, da nam posredujete spremembe (e-naslov za obveščanje in poštni naslov za pošiljanje revije Knjižnica). Le tako boste informirani!


Člani imajo:

Vodstvo

OBDOBJE 2015-2019

Predsednica

Maja Peteh
Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
maja.peteh@gozdis.si

Izvršni odbor

Snježana Renko
Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
Tel: 01 2003 425
Faks: 01 425 66 67
snjezana.renko@ctk.uni-lj.si

Marijana Abe
marijana.abe@gmail.com

Leja Borovnjak
Teološka fakulteta UL, knjižnica
leja.borovnjak@teof.uni-lj.si

Irena Brilej
Gimnazija Poljane
irena.brilej@gimnazija-poljane.com

Tanja Curhalek
Mestna knjižnica Ljubljana
tanja.curhalek@mklj.si

Miha Fištravec
študent, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
miha.fistravec@gmail.com

Maja Nagode Miklič
O. Š. dr. V. Kraigherja
maja.miklic@gmail.com

Simona Resman
Mestna knjižnica Ljubljana
simona.resman@mklj.si

Katarina Švab
Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
katarina.svab@gmail.com

Špela Velikonja
Narodna in univerzitetna knjižnica
spela.velikonja@nuk.uni-lj.si

Nadzorni odbor

Veronika Rijavec Pobežin
Mestna knjižnica Ljubljana
veronika.rijavec-pobezin@mklj.si

Andreja Nagode
O. Š. Ivana Cankarja, Vrhnika
andreja@11sola.si

Ivan Kanič
Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica
ivan.kanic@ef.uni-lj.si

Častno razsodišče

Lucija Peršin Arifović
Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
lucija.persin@gozdis.si

Veronika Potočnik
Narodna in univerzitetna knjižnica
veronika.potocnik@nuk.uni-lj.si

Martina Kerec
Fakulteta za socialno delo UL
martina.kerec@fsd.uni-lj.si

OBDOBJE 2011-2015

Predsednica

Maja Peteh – Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
Izvršni odbor

Snježana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
Tanja Curhalek – Mestna knjižnica Ljubljana
Tanja Merčun – Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Maja Nagode Miklič – O. Š. dr. V. Kraigherja
Veronika Potočnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
Alma Repar – Srednja gradbena, geodetska šola in ekonomska šola Ljubljana
Urša Smrekar – Državni zbor RS, Knjižnica
Mojca Trtnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
Tomaž Ulčakar – Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica
Miha Fištravec (član IO 2014 – 2015) – študent, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Martina Kerec – Fakulteta za socialno delo UL (podpredsednica do 2014)
Nadzorni odbor

Marija Dolores Kerec Kovač – Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
Aleš Klemen – Mestna knjižnica Ljubljana
Ivan Kanič – Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica
Častno razsodišče

Anja Frković Tršan – Mestna knjižnica Ljubljana
Darko Majcenović – Medicinska fakulteta UL, Centralna medicinska knjižnica
Milojka Miklavčič – Narodna in univerzitetna knjižnica
OBDOBJE 2009-2011

Predsednica

Maja Božič – Gozdarska knjižnica (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
Podpredsednica

Martina Kerec – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Knjižnica
Izvršni odbor

Tomaž Ulčakar – Ekonomska fakulteta UL,Centralna ekonomska knjižnica
Snježana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
Veronika Potočnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
Urša Smrekar – Državni zbor RS, Knjižnica
Martina Kerec – Narodna in univerzitetna knjižnica
Maja Miklič – O.Š. dr. V. Kraigherja
Mateja Klarič – Mestna knjižnica Ljubljana
Daniela Škerget – Slovenska akademija znanosti in umenosti
Minca Brate – Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica
Urška Cilenšek – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Alma Repar – Srednja gradbena, geodetska šola in ekonomska šola Ljubljana
Vesna Trobec – Mestna knjižnica Ljubljana
Nadzorni odbor

Anita Longo – Državni zbor RS, Knjižnica
Aleš Klemen – Mestna knjižnica Ljubljana
Dolores Kerec Kovač – Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
Častno razsodišče

Silva Novljan
Mojca Trtnik – Narodna in univerzitetna knjižnica
Lea Borovnjak – Mestna knjižnica Ljubljana
Častno razsodišče – nadomestni člani

Mira Vončina – Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica
Tatjana Pristolič – Mestna knjižnica Ljubljana
Anton Praznik – Mestna knjižnica Ljubljana

OBDOBJE 2003-2005

Predsednica

Smilja Pejanovič – Centralna tehniška knjižnica
Izvršnega odbora:

Urša Lampret – Knjižnica Grosuplje
Alenka Logar-Pleško – Filozofska fakulteta UL, Osrednja humanistična knjižnica,
Tatjana Martinčič – Knjižnica Bežigrad
Mojca Mlinar Strgar – Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Knjižnica
Matjaž Musek – Onkološki inštitut, strokovna knjižnica za onkologijo
Snežana Renko – Centralna tehniška knjižnica (blagajničarka)
Renata Šolar – Narodna in univerzitetna knjižnica
Vesna Trobec – Knjižnica Otona Župančiča
Ivanka Učakar – OŠ Fran Albreht, knjižnica
Maja Vihar – Centralna tehniška knjižnica
Nadzorni odbor

Minca Brate – Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica
Maja Mirkov – Knjižnica Šiška
Marina Plešej – Knjižnica Prežihov Voranc
Častno razsodišče

Milena Bon – Gimnazija Poljane, knjižnica
Dolores Kerec Kovač – Gozdarska knjižnica in INDOK dejavnost (Gozdarski inštitut Slovenije & Biotehniška fakulteta UL-Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire)
Aleš Klemen – Sekcija študentov bibliotekarstva
Ivo Pintarič
Anton Praznik – Knjižnica Otona Župančiča – Delavska knjižnica
Lidija Vodopivec – Knjižnica Otona Župančiča

Načrti in Poročila

Zahvale
Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi programa, in predvsem za možnost brezplačne uporabe prostorov za srečanja in sej v letu 2016, se zahvaljujemo:
Centralni ekonomski knjižnicei EF UL,
Mestni knjižnici Ljubljana – Trubarjevi hiši literature,
Inštitutu za novejšo zgodovino.
Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi programa, in predvsem za možnost brezplačne uporabe prostorov za srečanja in sej v letu 2015, se zahvaljujemo:
Narodni in univerzitetni knjižnici,
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL,
Mestni knjižnici Ljubljana – enoti Knjižnica Bežigrad ,
Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi programa, in predvsem za možnost brezplačne uporabe prostorov za srečanja in seje v letu 2014, se zahvaljujemo:
Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani,
Mestni knjižnici Grosuplje,
Knjižnici Medvode,
Biblioteki SAZU,
Narodni in univerzitetni knjižnici,
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL in
Mestni knjižnici Ljubljana – enoti Knjižnica Otona Župančiča.
Za sodelovanje in pomoč pri izvedbi programa, in predvsem za možnost brezplačne uporabe prostorov za srečanja in sej v letu 2013, se zahvaljujemo:
Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani,
Filozofski fakulteti UL – Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo,
Filozofski fakulteti UL – Osrednji humanistični knjižnici,
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL in
Mestni knjižnici Ljubljana – enoti Knjižnica Bežigrad.
Za izvedbo programa in brezplačno uporabo prostorov za srečanja in sej v letu 2012, se zahvaljujemo:
Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani,
Mestni knjižnici Ljubljana – Trubarjevi hiši literature,
Knjižnici Domžale in
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL.
Za izvedbo programa in brezplačno uporabo prostorov za srečanja in sej v letu 2011, se zahvaljujemo:
Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani,
Mestni knjižnici Ljubljana in
Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL.
Poročila in objave o dogodkih

Knjižnica slovenske skupnosti v Šanghaju
Strokovno srečanje DBL “Poklicna pot bibliotekarja” (THL, 24. april 2012 ob 17h)
Zbori članov

Zapisnik Zbora članov DBL (24. marec 2016)
Zapisnik Zbora članov DBL (25. marec 2015)
Zapisnik Zbora članov DBL (27. februar 2014)
Zapisnik Zbora članov DBL (7. marec 2013)
Zapisnik Zbora članov DBL (26. marec 2012)
Poročila o delu

Poročilo o delu za leto 2015
Poročilo o delu v letu 2014
Poročilo o delu v letu 2013
Poročilo o delu v letu 2012
Poročilo o delu v letu 2011
Poročilo o delu v letu 2010
Poročilo o delu v letu 2009
Programi dela

Program dela za leto 2016
Program dela za leto 2015
Program dela za leto 2014
Program dela za leto 2013
Program dela za leto 2012
Program dela za leto 2011

Pol stoletja DBL 1968-2018-

Spoštovani!

Jubilejni dogodek ob pol stoletja neprekinjenega delovanja DBL je za nami. Hvala vsem, ki ste se družili z nami, nazdravili, se posladkali s torto, pokramljali o preteklosti in kovali načte za prihodnje. Zahvaljujem se za morje prejetih čestitk posameznikov in sosednjih društev .

Lepo vas pozdravljam do naslednjega srečanja.

Objavljeno pod Uncategorized | ni komentirano »

“Pol stoletja DBL” (Lj., pon., 4. jun. 2018)

Spoštovani in cenjeni kolegi, kolegice!

Društvo bibliotekarjev Ljubljana letos obeležuje 50 let samostojnega delovanja (na 14 let podružnične podlage). Ob tem jubileju pripravljamo srečanje strokovne in družabne narave s krajšim predavanjem, okroglo mizo in družabnim zaključkom, na katerega vas nadvse prisrčno vabimo.

Dogodek, ki ga organiziramo v sodelovanju in s podporo naše največje knjižnice, Mestne knjižnice Ljubljana, bo v ponedeljek, 4. junija 2018, ob 16.30 v dvorani Centra Zalog (poleg Knjižnice Zalog, Zaloška 267, Ljubljana).

Namen dogodka s pomenljivim naslovom “Pol stoletja DBL” je zazreti se tako v preteklost kot v prihodnost bibliotekarskih društev. Na srečanju bo predstavljena bogata zgodovina DBL, na okrogli mizi pa bomo razpravljali o pomenu bibliotekarskih društev v Sloveniji v trenutnem času in prostoru ter o njihovem vplivu na razvoj stroke.

Program

Otvoritev
Nastop vokalne skupine Jazzy.si
Predavanji: Maja Peteh o arhivu DBL in Sabina Fras Popović o vplivu in vlogi društev v ZBDS
Okrogla miza o izzivih, vplivu in pomenu področnih strokovnih bibliotekarskih društev s predsedniki bibliotekarskih društev
Druženje in ogled MKL, Knjižnice Zalog
Do Centra Zalog pelje avtobus LPP št. 11. Dostop z avtom je enostaven z ljubljanske obvoznice, brezplačna parkirišča so v Centru Zalog, saj je v zgradbi tudi večji trgovec; svetujemo parkiranje v kleti.

V imenu organizacijske ekipe DBL in v svojem imenu vas lepo pozdravljam in se veselim srečanja,
Maja Peteh, predsednica DBL

Objavljeno pod Uncategorized | ni komentirano »

DBL na fotografijah – zbiranje gradiva

Spoštovani ljubljanskii knjižničarji!

Letos Društvo bibliotekarjev Ljubljana praznuje 50 let samostojnega delovanja (in 64 let povezovanja ljubljanskih knjižničarjev). To priložnost bomo obeležili z različnimi dejavnostmi. V delu je digitalizacija društvenega arhiva, katerega pa bi želeli dopolniti tudi s fotografijami. Ker mnogi od vas doma hranite fotografije z društvenih izletov, strokovnih ekskurzij, srečanj, vas prosimo za pomoč pri grajenju slikovnega arhiva.

Če imate fotografije v digitalnem formatu, jih lahko pošljete na naslov anja.frkovic-trsan@mklj.si. Vsako fotografijo ali vsebinski skupek fotografij prosimo, pošljite v ločenem sporočilu in v sporočilu nadvse podrobno dopišite vsebino dogodka (naslov dogodka, kraj, datum, osebe na fotografiji).

Zbiramo pa tudi fotografije na papirju, katere bi digitalizirali in vam jih vrnili. Zbiranje bo potekalo v Mestni knjižnici Ljubljana, vsak torek do 17. aprila, od 10. do 12. ure. Prosimo vas, da se predhodno najavite pri kolegici Anji Frković Tršan na telefonsko številko 01 308 51 75 ali e-naslov anja.frkovic-trsan@mklj.si. Skeniranje gradiva bomo izvajali v prostorih Mestne knjižnice Ljubljana na Slovenski cesti 47 (vhod iz pasaže Evropa iz smeri Slovenske ceste – 1. nadstropje, slika)

Veseli bomo vašega sodelovanja!

Objavljeno pod Uncategorized | ni komentirano »

Vabilo na Zbor članov 2018

Spoštovani člani in članice Društva bibliotekarjev Ljubljana!

Tudi letos vase vabimo k soustvarjanju našega društva. Obveščamo vas, da bo redni Zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana
v sredo, 28. marca 2018, ob 16.30,
v knjižnici Fakultete za socialno delo UL
(Topniška ulica 31, predavalnica 9 v kletnih prostorih).

Dnevni red:

 1. Otvoritev Zbora članov, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva zbora članov in izvolitev verifikacijske komisije
 2. Programsko in poslovno poročilo DBL za leto 2017
 3. Programski in finančni načrt DBL za leto 2018
 4. Razno
 5. Ogled prenovljene knjižnice Fakultet za socialno delo

Vljudno vabljeni!

Objavljeno pod DBL, Zbor članov | ni komentirano »

Članarina 2018 in vpis v sekcije
3. 1. 2018
Spoštovani člani!

Kakor vsako leto, vas tudi letos vabimo k poravnavi letošnje članarine. Več na podstrani Postani član.

VPIS V SEKCIJE
Na spletni strani ZBDS je vzpostavljena e-pristopna izjava za včlanitev v sekcije. Sekcije so stalna delovna telesa Zveze. Zveza ima sekcije po vrstah knjižnic in po vrsti knjižničarske dejavnosti. Naloga sekcij je proučevanje in razreševanje teoretičnih in praktičnih vprašanj s posameznih področij knjižničarske oziroma informacijske dejavnosti ter usklajevanje strokovnega dela na področju svojega delovanja.
Sekcije imajo evidentirano članstvo, za včlanitev se izpolni pristopna izjava.
Članarine za vključitev v delo sekcij NI.
Član sekcije lahko postane član področnega društva vključenega v ZBDS
Posameznik je lahko istočasno član največ treh sekcij.
Pristopna izjava je dostopna na strani: http://www.zbds-zveza.si/?q=pristopna-clanstvo

Objavljeno pod članarina, DBL, ZBDS | ni komentirano »

Strokovno srečanje »Izposoja v očeh knjižničarjev« (Ljubljana, CEK, 25. november 2017)

Društvo bibliotekarjev Ljubljana vas v sodelovanju s Centralno ekonomsko knjižnico Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani vljudno vabi na strokovno srečanje

»Izposoja v očeh knjižničarjev«.

Srečanje bo v soboto, 25. novembra 2017, s pričetkom ob 9. uri v prostorih Ekonomske fakultete UL, predavalnica P-217 (Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana).

Kaj se pred vašimi očmi odvrti ob besedi »izposoja«? Bi si želeli osvojiti nove veščine za delo na izposoji? Ali bi morda želeli z nami deliti svoje izkušnje o izposoji? Na tokratnem strokovnem srečanju bomo poskušali poiskati odgovore na ta in še mnogo drugih vprašanj. Knjižničarji smo vsak dan v neposrednem stiku z uporabniki, največkrat za izposojevalnim pultom. Izposoja kot storitev knjižnic poteka na zelo različne načine. Od knjižničarjeve sposobnosti zaznavanja potreb in interesov uporabnika ter od njegovega načina komuniciranja je odvisno, kakšen odnos bo vzpostavil z uporabnikom. Ta odnos je lahko zadovoljiv in trajen, ali pa stresen in naporen. V knjižnice prihajajo nova orodja, ki nam knjižničarjem pomagajo optimizirati procese dela in so hkrati pomembna za dobro uporabniško izkušnjo.

Program srečanja bo razdeljen na tri sklope: predavanja v prvem sklopu, primeri iz prakse o knjigomatih in z zaključno okroglo mizo o izposoji s predstavniki knjižnic.

Program strokovnega srečanja je:

8.30-9.00 Registracija udeležencev
9.00-9.10 Pozdravni nagovori
9.10-9.35
. dr. Silva Novljan: Knjižničar informator, povezovalec z empatijo
9.35-9.55
. dr. Sabina Fras Popović: 4,7
9.55-10.15
. dr. Vlasta Zabukovec: Izzivi knjižničarja na izposoji
10.15-10.30
. Brigita Tomas: Konflikti na izposoji
10.30-11.00 Odmor (ogled knjižnice CEK + sponzor + pogostitev)
11.00-11.30
. Petra Strajnar: Knjigomati v Knjižnici Domžale
. Dani Jurgec: Knjižničarjev prijazni pomočnik
. mag. Maja Peteh: Knjigomat v Gozdarski knjižnici: sedemletne izkušnje
11.30-11.45
. mag. Adriana Čeh: Povezana knjižnica je knjižnica prihodnosti
11.45-12.00
. Tanja Žuran Putora: COBISS3/Izposoja – nova platforma, nove storitve
12.00-12.15 Odmor (sponzor + pogostitev)
12.15-13.00 V ritmu izposoje: okrogla miza, moderira Leja Borovnjak, sodelujejo: Damjana Vovk, Tomaž Ulčakar, Anica Brodnik, Katarina Jesih Šterbenc, mag. Ana Zdravje
13.00 Zaključek

Gradivo bo dosegljivo na podstrani Gradiva.

Srečanje je brezplačno. Zaradi lažje in boljše organizacije vas prosimo za predhodno prijavo preko e-prijavnice. Rok za prijavo je 20. november 2017.

Sponzor strokovnega srečanje je

Po posvetu se lahko skupaj odpravimo še na Slovenski knjižni sejem: http://www.knjiznisejem.si/

Fakulteta je dostopna z LPP ali avtom. Ob fakulteti je veliko parkirišče, ki pa je plačljivo.

Prisrčno vabljeni,
Ekipa DBL.

Objavljeno pod DBL, predavanja, Strokovno srečanje | ni komentirano »

“Knjižničarji spoznavamo knjižnice” (Komenda in Kamnik, sobota, 14. oktober 2017)

Spoštovani!

Kot nas v knjižnicah gledajo pisane platnice s polic, tako nas bodo kmalu obdale čudovite barve in jesensko vzdušje. Jesen je nova priložnost, da se srečamo in družimo na dogodku

Knjižničarji spoznavamo knjižnice, ki bo v soboto, 14. oktobra 2017.

Tokrat se bomo podali v Komendo na ogled Glavarjeve knjižnice ter nadaljevali pot v knjižnico frančiškanskega samostana v Kamniku.

Vstopnine v teh knjižnicah ni, se pa priporočajo za prostovoljne prispevke.

Prevoz v lastni režiji. V primeru, če nimate prevoza, nam pišite dbl.info2017@gmail.com in se bomo organizirali in/ter pomagali med seboj.

V primeru lepega vremena bo sledil še pohod na bližnji hrib, sv. Primož nad Kamnikom. Pot je označena kot nezahtevna. Vrh bomo osvojili v približno 1 uri in od tam nas bodo pričakali lepi razgledi, cerkev in gostišče.

Program za soboto, 14. oktober 2017:

8.50 – zbrali se bomo v Komendi pred Glavarjevo hišo (Glavarjeva cesta 77, Komenda): V hiši, zgrajeni leta 1752, sta knjižnica in spominska soba znamenitega Slovenca, duhovnika in gospodarstvenika Petra Pavla Glavarja (1721-1784).

Voden ogled po knjižnici; možnost parkirišča ali parkiranje pri bližnji cerkvi.

10.50 – srečanje pred kamniškim samostanom: V muzejskem delu knjižnice se nahaja gradivo, ki je izšlo do leta 1800. Zastopana so vsa področja teologije, od biblije, del cerkvenih očetov, sholastične teologije, pridig in dogmatike, veliko je tudi filozofskih, matematičnih, medicinskih in pravniških del, iz obdobja pred letom 1760 pa vse do leta 1800. Pri današnji postavitvi gradiva, ki jo je izvedel Jaro Dolar, je upoštevana razdelitev po inventarni knjigi iz leta 1760, ki je zasnovana kot katalog s 14 strokovnimi skupinami.

Sledil bo voden ogled po knjižnici na lokaciji Frančiškanski trg 2, Kamnik.

11.40 – odmor in priložnost za kavo, prigrizek in klepet

13.00 – v primeru lepega vremena in volje se bomo odpravili na pohod na sv. Primož nad Kamnikom.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za prijavo na povezavi: prijava preko spletnega obrazca do četrtka, 12. oktobra 2017.

Lepo vabljeni.

ekipa DBL

Objavljeno pod DBL, Knjižnice, Strokovne ekskurzije | ni komentirano »

Spoznajmo Ljubljano VI (30. maj 2017)

Tudi letos nas čaka tradicionalno strokovno in družabno srečanje našega društva Spoznajmo Ljubljano VI. V strokovnem delu srečanja smo si letos zamislili ogled arhiva RTV Slovenije in portala MMC RTV. Po približno dveh urah sledi družabni del v bližnji okolici.

Srečanje bo v torek, 30. maja 2017, zberemo pa se ob 15.45 v “TV avli za obiskovalce (pri receptorju)” v zgradbi RTV Slovenije na Kolodvorski.

Kotizacije ni, pijača v okviru družabnega srečanja pa je v domeni udeleženca.

Zaradi lažje organizacija prosimo za prijavo do 29. maja, preko spletne prijavnice https://goo.gl/forms/H9kjtJYWb925lSUB3.

Prisrčno vabljeni!

Objavljeno pod DBL, Spoznajmo Ljubljano, Strokovno srečanje | ni komentirano »

delavnica Poti do e-knjige na Biblosu (Lj., 23. 5. 2017)

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo na delavnico Poti do e-knjige na Biblosu, kjer boste spoznali spletno eKnjižnico in eKnjigarno BIBLOS. Seznanili vas bomo z uporabo e-knjig in vas naučili, kako na osebne ali tablične računalnike, ter tudi na mobilne naprave naložiti ustrezne programe, ki omogočajo njihovo prebiranje. Predstavili vam bomo tudi novo generacijo Biblos e-bralnikov. Če imate svoje prenosne računalnike ali tablice, jih lahko prinesete s seboj (ni pa obvezno).

KOTIZACIJA
Delavnica je brezplačna.

PRIJAVA
Zaradi lažje organizacije prosimo za informativno prijavo na spletni povezavi. Prijave zbiramo do 22. 5. 2017.

KRAJ IN DATUM IZVEDBE
Delavnica bo v računalniški učilnici NUK, na Turjaški 1, v Ljubljani, v torek, 23. maja 2017. Začetek delavnice bo ob 13. uri, trajala bo predvidoma 2 uri.

ORGANIZATORJI
Društvo bibliotekarjev Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjižnica, Založba Beletrina.

Objavljeno pod DBL, predavanja, Strokovno srečanje | ni komentirano »

Zbor članov DBL s strokovnim predavanjem (Šentvid, 15. 3. 2017, ob 16h)

Spoštovani člani in članice,

tudi letos ste vabljeni k soustvarjanju našega društva. Obveščamo vas, da bo redni Zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana v sredo, 15. marca 2017, ob 16. uri v Knjižnici Šentvid, enoti Mestne knjižnice Ljubljana (Prušnikova ulica 106, 1210 Ljubljana-Šentvid).

Program:

 1. Otvoritev občnega zbora, potrditev dnevnega reda in izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora
 2. Strokovno predavanje: Špela Zupanc in Mojca Dolgan Petrič (NUK): »Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti in profesionalni razvoj zaposlenih v slovenskih knjižnicah«
 3. Izvolitev verifikacijske komisije
 4. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2016
 5. Finančni in programski načrt DBL za leto 2017
 6. Razno
 7. Ogled knjižnice

Vljudno vabljeni!

Maja Peteh, predsednica DBL

Objavljeno pod DBL, Zbor članov | ni komentirano »

Pravila

Zakon o društvih

Statut Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

Pravila društva bibliotekarjev Ljubljana (2010)

Poslovnik o delu organov in delovnih teles Društva bibliotekarjev Ljubljana (2012)

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev


Na podlagi določil 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 58/2009) ter v skladu s Pravili Društva bibliotekarjev Ljubljana z dne 25. 9. 1997 je Občni zbor Društva bibliotekarjev Ljubljana dne 19. 11. 2010 sprejel naslednja spremenjena in dopolnjena

PRAVILA DRUŠTVA BIBLIOTEKARJEV LJUBLJANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

Društvo bibliotekarjev Ljubljana (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija knjižničarskih delavcev in deluje na območju upravnih enot: Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec, Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi.

 1. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo veljavni predpisi.

Društvo je bilo ustanovljeno 29.marca 1968, kot pravni naslednik leta 1954 ustanovljene ljubljanske podružnice Društva bibliotekarjev Slovenije.

Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le svoje registrirano ime in sicer Društvo bibliotekarjev Ljubljana.

Ime društva v angleškem jeziku je: Library Association of Ljubljana.

Skrajšani imeni društva sta DBL v slovenskem in LAL v angleškem jeziku ter se uporabljata le za potrebe društva.

 1. člen

Sedež društva je v Ljubljani.

Sedež društva se lahko spremeni s sklepom izvršnega odbora.

 1. člen

Društvo ima pečat okrogle oblike z napisom: DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV LJUBLJANA.

II.NAMEN, VLOGA IN NALOGE DRUŠTVA

 1. člen

Društvo je ustanovljeno z namenom, da:

omogoča svojim članom uresničevanje pravic in dolžnosti, ki so sprejete v Pravilih Društva bibliotekarjev Ljubljana in Statutu Zveze bibliotekarskih društev Slovenije ter v drugih dokumentih,
skrbi za povezovanje s sorodnimi organizacijami in društvi, z državnimi organi, s strokovnimi inštitucijami in zavodi s področja bibliotekarstva in z drugimi zainteresiranimi strokovnimi organi v Sloveniji in tujini.
6. člen

Cilji društva so:

skrb za krepitev ugleda knjižničarjev, knjižnic in knjižničarske stroke v javnosti,
zastopanje družbenih in profesionalnih interesov zaposlenih v knjižničarstvu ter zavzemanje za njihovo profesionalno integriteto,
skrb za visoko stopnjo profesionalizma v stroki,
spodbujanje in podpiranje izobraževanja in stalnega strokovnega izpopolnjevanja knjižničarjev,
podpora in spodbujanje razvoja vseh vrst knjižnic in njihovega medsebojnega sodelovanja in povezovanja,
podpiranje svobodnega pretoka informacij in skrb za zagotavljanje enakopravnega dostopa do informacij in informacijskih virov za vse državljane,
pospeševanje informacijske pismenosti prebivalstva,
širjenje zavesti o nujnosti trajnega ohranjanja pisne kulturne dediščine slovenskega naroda.
7. člen

Društvo uresničuje namen in cilje z naslednjimi dejavnostmi:

s sprejemanjem in izvajanjem programa dela, pri čemer upošteva potrebe in interese članstva ter programske usmeritve strokovnih dejavnikov na svojem področju,
z informiranjem članov o zadevah skupnega interesa,
z uveljavljanjem strokovnih priporočil, standardov in normativov, Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev in Manifesta o razvoju slovenskih knjižnic in knjižničarstva,
s sodelovanjem pri oblikovanju in sprejemanju zakonskih in drugih predpisov s področja knjižničarstva,
s sodelovanjem z državnimi oziroma upravnimi organi, ko gre za urejanje zadev s področja knjižničarstva,
z organizacijo strokovnih srečanj in drugih oblik neformalnega izobraževanja, s katerimi skrbi za strokovno izobraževanje članstva,
z izdajanjem strokovnih publikacij in s sodelovanjem v javnih medijih pri obravnavanju perečih vprašanj iz bibliotekarske stroke in dejavnosti,
z izvajanjem dogovorjenih skupnih akcij v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije,
z organizacijo srečanj in strokovnim sodelovanjem s sorodnimi društvi.
Društvo podeljuje svojim članom priznanja in nagrade za prizadevnost pridelovanju društva ter za dosežke na področju knjižničarstva.

III. JAVNOST DELA DRUŠTVA

 1. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo in njegovi organi so dolžni pravočasno obveščati javnost o izpolnjevanju nalog društva.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 1. člen

Članom društva so dostopni vsi podatki o delu organov in strokovnih teles društva na sedežu društva po predhodni najavi.

Javnost delovanja društva je zagotovljena s tem, da so seje organov in strokovnih teles dostopne vsakomur, ki izkaže interes za delo društva. O sejah, tiskovnih konferencah, okroglih mizah se redno obvešča člane društev in zainteresirano javnost.

 1. člen

Svoje člane obvešča društvo:

s pravico vpogleda članov v zapisnike sej vseh organov društva,
z navadno in elektronsko pošto,
na spletni strani društva,
z društvenim glasilom oziroma okrožnicami,
z objavami v medijih.

IV. ČLANSTVO

 1. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Članstvo se pridobi s podpisom pristopne izjave in vplačilom letne članarine.

 1. člen

Člani društva so:

a) redni in

b) častni.

 1. člen

Redni član društva lahko postane vsaka fizična oseba:

ki se profesionalno ali ljubiteljsko ukvarja s strokovnim delom na področju knjižničarstva in želi postati član društva,
ki sprejme pravila društva in se ravna po njih, sprejema, izvaja in uresničuje njegove programske usmeritve, naloge in cilje
ki je zainteresiran za njegov razvoj ter želi z društvom strokovno sodelovati.
Pravna oseba ne more postati član društva.

 1. člen

Za častne člane društva so lahko imenovane le fizične osebe.

Častni član društva lahko postane tisti knjižničarski delavec, ki si je pridobil izredne zasluge za društvo ali za slovensko knjižničarstvo.

Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju knjižničarstva.

Častne člane imenuje zbor članov društva na predlog izvršnega odbora društva. Častni član ne plačuje članarine.

 1. člen

Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

 1. člen

Pravice članov so:

da s svojim znanjem in sposobnostmi aktivno sodelujejo in prispevajo k izvajanju in uresničevanju programa nalog in ciljev društva,
da sodelujejo pri delu in odločanju organov društva ter dajejo predloge in pobude v zvezi z delovanjem društva,
da volijo in so voljeni v vse organe društva,
da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
da prejemajo glasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije na podlagi plačane članarine,
da so pravočasno obveščeni o vseh akcijah in odločitvah društva in njegovih organov.
17. člen

Dolžnosti članov društva izhajajo iz splošnega namena, vloge ter nalog društva in sicer:

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
da spoštujejo določila teh pravil in drugih društvenih aktov ter sklepe organov društva,
da varujejo ugled društva,
da redno plačujejo članarino,
da prenašajo delovne izkušnje in strokovno znanje na mlajše člane društva,
da posreduje spremembe osebnih podatkov zaradi vodenja evidence članov društva.
18. člen

Člani društva so etično in disciplinsko odgovorni če:

s svojimi dejanji jemljejo ugled društvu in knjižničarskim organizacijam,
sprejemajo sklepe ali zavzemajo stališča, ki so v nasprotju s pravili društva,
če samovoljno odločajo in izkoriščajo svoj položaj,
če društvu s svojim delovanjem povzročajo materialno škodo,
če zamolčijo nezakonito ravnanje in poslovanje v društvu,
če sočlanu jemljejo ugled,
če delajo v nasprotju z veljavnimi knjižničarskimi predpisi, sklepi in določili,
če so na kakršen koli način oškodovali društvo in zmanjševali njegove uspehe pri delu.
19. člen

Organi društva so etično in disciplinsko odgovorni če:

ne delujejo v skladu s pravili društva in sprejetimi sklepi,
zanemarjajo vodenje evidence programskega, delovnega in finančnega poslovanja,
dopuščajo nesmotrno trošenje sredstev društva,
dopuščajo osebno okoriščanje z materialnimi dobrinami društva,
ne rešujejo medsebojnih nesoglasij,
njihovo delovanje škoduje sodelovanju z Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.
20. člen

Članstvo v društvu preneha:

a) s prostovoljnim izstopom,

b) z izključitvijo ali

c) drugo.

 1. člen

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu.

 1. člen

Članstvo preneha članu, ki ne poravna članarine za preteklo leto, niti v roku enega meseca po prejetem obvestilu.

 1. člen

Član je lahko izključen, če hudo krši določila društvenih pravil, če se ne ravna po sklepih organov društva, ali kako drugače kvari ugled svoje strokovne organizacije.

O izključitvi odloča na prvi stopnji častno razsodišče. Izključeni član ima pravico do pritožbe na zbor članov društva, ki odloča dokončno.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi pravili.

 1. člen

Član društva je ob prenehanju članstva dolžan poravnati vse svoje morebitne obveznosti do društva.

 1. člen

Pravice in dolžnosti članov društva, izvoljenih v posamezne organe društva, so častne. Člani so osebno odgovorni za vestno opravljanje svojih prevzetih dolžnosti v društvu.

 1. člen

Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje.

Donatorji in sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo pri izvajanju dejavnosti društva.

Donatorji in sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na zasedanjih občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

V. ORGANIZACIJA IN ORGANI DRUŠTVA

 1. člen

Društvo deluje na podlagi svojih pravil in sprejetih sklepov.

Organizacijo in delovanje organov društva določajo ta pravila in na podlagi pravil sprejeti pravilniki in poslovniki dela (disciplinski pravilnik, pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju idr).

ORGANI DRUŠTVA

 1. člen

Organi društva so:

zbor članov,
izvršni odbor,
nadzorni odbor,
častno razsodišče.
Mandatna doba organov je štiri leta.

ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

 1. člen

Zbor članov je najvišji organ društva.

Sestavljajo ga vsi redni in častni člani društva, ki enakopravno sodelujejo in odločajo pri delu zbora članov.

 1. člen

Zbor članov društva:

sklepa o dnevnem redu,
sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila društva in druge akte,
sprejema načelna stališča, odločitve in smernice za delo društva,
razpravlja in sklepa o poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter jim daje razrešnico,
razpravlja in sklepa o programu društva v naslednjem poslovnem obdobju,
odloča o pritožbah članov zoper sklepe in odločitve izvršnega odbora,
voli in razrešuje predsednika društva, člane izvršnega in nadzornega odbora ter člane častnega razsodišča,
odloča o višini članarine,
odloča o pritožbah člana na sklep častnega razsodišča ali izvršnega odbora,
imenuje častne člane,
razpravlja in odloča o finančnem in materialnem poslovanju društva in podatke o tem po potrebi zagotovi pristojnim organom,
sprejema letno poročilo v skladu z zakonom,
sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo društva, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva,
daje pooblastila izvršnemu odboru za opravljanje določenih nalog iz svoje pristojnosti,
odloča o drugih vprašanjih, ki se tičejo društva kot celote,
voli delegacijo, ki zastopa društvo v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije,
sklepa o združitvi z neko drugo društveno organizacijo,
sklepa o prenehanju društva,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
31. člen

Zbor članov društva je lahko reden in izreden.

Redni zbor članov društva se sestane enkrat na leto. Izredni zbor članov se skliče po potrebi.

 1. člen

Zbor članov društva skliče izvršni odbor društva, ki tudi določi čas in kraj zbora članov.

Sklic zbora članov mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je bil sklican. Člani morajo poleg vabila prejeti tudi informativno gradivo v zvezi z dnevnim redom.

 1. člen

Član društva ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve k predlogu dnevnega reda. Če so spreminjevalni predlogi vloženi pred začetkom Zbora članov, izvršni odbor po možnosti o njih obvesti vse člane društva. Zbor članov nato sam dokončno določi dnevni red.

 1. člen

Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga zbor članov izvoli izmed navzočih članov društva. Izvolitev delovnega predsedstva vodi predsednik društva.

 1. člen

Izredni zbor članov skliče izvršni odbor po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa najmanj ene tretjine članov društva.

Na izrednem zboru članov se razpravlja in sklepa le o vprašanjih,zaradi katerih je sklican.

 1. člen

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel to zahtevo.

Če izvršni odbor izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku,ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

 1. člen

O poteku in delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika.

 1. člen

Zbor članov veljavno sklepa in voli le, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času ni dosežena sklepčnost, se počaka 30 minut in zbor članov veljavno sklepa, če je navzoča vsaj 1/3 članov oziroma najmanj 10 članov. V nasprotnem primeru se zbor članov ponovno skliče v roku 30 dni.

 1. člen

Zbor članov društva sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.

Način glasovanja določi zbor članov društva. Volitve organov pa so praviloma tajne, kolikor zbor članov ne odloči drugače. Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

Sklep izbora članov so obvezni za vse člane društva.

 1. IZVRŠNI ODBOR

 2. člen

Izvršni odbor vodi delo društva v času med dvema zasedanjema zbora članov. Je izvršilni organ društva in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Delo izvršnega odbora je javno. Za zagotovitev javnosti skrbi predsednik društva.

 1. člen

Izvršni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:

sklicuje zbor članov in pripravlja poročila o delu ter gradivo v zvezi z dnevnim redom,
pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in letno poročilo z izkazom poslovnega izida s pojasnili k izkazu in o njem ter poročilo o poslovanju društva,
imenuje iz vseh vrst članov društva delovna telesa društva,
pripravlja pravila in druge akte društva ter jih daje v razpravo in v potrditev zboru članov,
skrbi za pravilno pravno, materialno in finančno poslovanje društva,
izvršuje odločitve in sklepe občnega zbora,
organizira akcije, ki imajo splošno družben in strokoven pomen,
skrbi za sodelovanje z organi oblasti, itd.,
organizira strokovne posvete,
sestavlja poročila o svojem delu in jih predlaga zboru članov,
spremlja in usmerja delo delovnih teles društva,
skrbi za izvrševanje programa dela društva,
upravlja s premoženjem društva,
opravlja naloge, ki ne spadajo v izključno pristojnost zbora članov.
42. člen

Izvršni odbor šteje 11 članov.

 1. člen

Izvršni odbor sestavljajo:

predsednik,
podpredsednik,
tajnik,
blagajnik in
drugi člani.
Mandat članov izvršnega odbora traja štiri leta.

 1. člen

Predsednika,podpredsednika, blagajnika izvoli zbor članov izmed članov na listi kandidatov. Tajnika izvoli izvršni odbor.

Predsednik društva

 1. člen

Društvo kot pravno osebo zasebnega prava v pravnem prometu zastopa vsakokratni predsednik društva kot njegov zastopnik, ki društvo uradno predstavlja, zanj podpisuje in sprejema obveznosti do tretjih oseb.

 1. člen

Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora. Predsednik opravljana slednje naloge:

zastopa in predstavlja društvo v javnosti,
sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter druga zborovanja in akcije društva,
skrbi za izvedbo sprejetih sklepov,
skrbi in je odgovoren za zakonitost delovanja društva,
poroča izvršnemu odboru, nadzornemu odboru in zboru članov o svojem delu,
pripravlja poročilo o poslovanju društva.

Podpredsednik društva

 1. člen

Podpredsednik društva:

nadomešča predsednika, če je ta odsoten,
opravlja vsa opravila, za katera ga pooblasti predsednik ali izvršni odbor.

Tajnik društva

 1. člen

Tajnik društva:

pripravlja seje izvršnega odbora in pomaga predsedniku pri izvrševanju sklepov,
vodi administrativne posle in skrbi za arhiv društva.

Blagajnik društva

 1. člen

Blagajnik društva:

vodi finančno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi in notranjimi akti, ki jih sprejema društvo,
podpisuje tekoče denarne posle,
sestavlja in predlaga finančni načrt ter spremlja njegovo izvajanje,
sestavlja letno poročilo z izkazom poslovnega izida s pojasnili k izkazu in o njem poroča na zboru članov,
skrbi za premoženjske zadeve društva.

Izvršni odbor

 1. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, a najmanj dvakrat na leto. Izvršni odbor dela na svojih sejah. Seje sklicuje predsednik, če je zadržan pa podpredsednik.

Za sklepčnost je na sejah izvršnega odbora potrebna navzočnost več kot polovice članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.

 1. člen

Predsednik sklicuje seje izvršnega odbora po lastni pobudi glede na potrebe. Mora pa jih sklicati na zahtevo nadzornega odbora in tretjine članov izvršnega odbora. Če predsednik v 8 dneh seje ne skliče, to lahko stori predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red in ustrezno gradivo.

Po potrebi se skliče razširjena seja izvršnega odbora, na kateri so navzoči tudi poverjeniki.

 1. člen

Član izvršnega odbora ne more biti istočasno član nadzornega odbora ali častnega razsodišča.

Če kateri član izvršnega odbora odstopi oz. mu preneha članstvo po 20. členu, lahko izvršni odbor namesto njega samostojno določi drugega člana, vendar na ta način v istem mandatnem obdobju ni možno nadomestiti več kot dveh članov izvršnega odbora. Novi člani so določeni za čas do zaključka mandata.

 1. NADZORNI ODBOR

 2. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let.

Člani nadzornega odbora izvolijo iz svoje srede predsednika. Predsednik nadzornega odbora vodi delo nadzornega odbora.

 1. člen

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva. Nadzorni odbor pred sprejemom letnega poročila opravi notranji nadzor v skladu z zakonom. O svojem delu in ugotovitvah poroča zboru članov.

Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

 1. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali častnega razsodišča. Lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

 1. člen

Nadzorni odbor dela na sejah.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 1. ČASTNO RAZSODIŠČE

 2. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli zbor članov za dobo štirih let.

Predsednika Častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe. Predsednik častnega razsodišča vodi delo častnega razsodišča.

Častno razsodišče spremlja spoštovanje načel in določb Etičnega kodeksa, Pravil in drugih aktov, ki obvezujejo člane društva.

Člani častnega razsodišča ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali nadzornega odbora. Lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.

 1. člen

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov društva ali organov društva.

Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejemajo soglasno.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s temi pravili.

 1. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so poleg navedenih v 18. členu še naslednje:

kršitve določb pravil in drugih aktov društva,
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
ne izvrševanje sklepov organov društva.
60. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih častno razsodišče izreka po opravljenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom so:

opomin,
javni opomin,
izključitev za dobo enega leta,
trajna izključitev iz društva.
61. člen

Zoper sklep o izreku disciplinskega ukrepa ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor v roku 8 dni od vročitve sklepa.

DELOVNA TELESA DRUŠTVA

 1. člen

Da bi društvo kot strokovna organizacija knjižničarskih delavcev lahko pomagalo vsem knjižničnim delavcem na svojem območju ter jim omogočilo čim uspešnejše vključevanje v delo društva kakor tudi v druge, bolj specializirane oblike dejavnosti na področju knjižničarstva, lahko ustanovi stalna ali občasna delovna telesa, ki so namenjena obravnavanju določene strokovne problematike.

 1. člen

S sklepom izvršnega odbora o ustanovitvi delovnega telesa se določijo tudi naloge, sestava in trajanje delovanja.

Delovna telesa vodijo njihovi predsedniki.

POVERJENIŠTVA

 1. člen

Društvo ima lahko poverjenike za posamezna območja, ki pomagajo izvršnemu odboru pri njegovem delu. Poverjenike se določa s sklepom izvršnega odbora na predlog članov izvršnega odbora za dobo enega leta. Veljavni sklep se sprejema z večino prisotnih članov izvršnega odbora.

Naloge poverjenikov, so:

povezovanje članov društva na svojem območju,
da omogočajo najširšo udeležbo članstva pri uresničevanju nalog društva,
da pripomorejo k hitremu pretoku informacij.
Poverjeniki so za svoje delo odgovorni izvršnemu odboru.

VI. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN ZVEZO BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE

 1. člen

Pri uresničevanju svojih ciljev in nalog društvo sodeluje in se povezuje s sorodnimi društvi ter združenji v Republiki Sloveniji in v tujini.

 1. člen

Društvo bibliotekarjev Ljubljana se povezuje v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

 1. člen

Viri dohodkov društva so:

članarina,
dohodki iz dejavnosti društva,
dohodki iz naslova materialnih pravic,
darila in volila,
javna sredstva,
prispevki donatorjev in sponzorjev,
drugi viri.
68. člen

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje osnovne (registrirane) dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 1. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme zbor članov.

Na rednem zboru članov vsako leto obravnavajo in sprejemajo letno poročilo in poročilo o poslovanju.

 1. člen

Finančno in materialno poslovanje društva se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in načeli, ki veljajo za društva.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

 1. člen

Blagajnik vodi materialno in finančno poslovanje društva v skladu s Pravilnikom o materialnem in finančnem poslovanju, z društvenimi pravili, veljavnimi zakonskimi predpisi in v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj Transakcijski račun pri NLB d.d., Ljubljana.

 1. člen

Delo blagajnika je javno.

Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

 1. člen

Društveno premoženje je kot lastnina društva vpisano v inventarno knjigo.

S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.

Premoženje se lahko odtuji, obremeni ali z njim drugače razpolaga le na podlagi sklepa zbora članov.

 1. člen

Višino članarine in drugih obveznosti določa zbor članov na predlog izvršnega odbora.

 1. člen

Nadzor nad celotnim finančno-materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor, nadzor nad porabo javnih sredstev pa opravlja računsko sodišče.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA

 1. člen

Društvo lahko preneha z delovanjem:

s sklepom zbora članov društva, ki je bil sprejet z večino glasov vseh članov društva,
po samem zakonu,
v drugih zakonsko določenih primerih.
77. člen

V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije.

Javna sredstva se vrnejo proračunu.

 1. člen

O prenehanju delovanja društva po sklepu občnega zbora mora zastopnik društva obvestiti pristojni registrski organ v roku 30 dni od sprejetja sklepa.

IX. KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme zbor članov društva in potrdi pristojni registrski organ.

Za vse dopolnitve in spremembe pravil velja enak postopek kot za njihov sprejem. Obvezno razlago določb teh pravil daje zbor članov društva.

 1. člen

Ko začnejo veljati ta pravila, preneha veljavnost pravil društva, ki so bila sprejeta na Občnem zboru Društva bibliotekarjev Ljubljana, dne 25. 9. 1997

 1. člen

Ta pravila je sprejel zbor članov Društva bibliotekarjev Ljubljana,dne 19. novembra 2010 in veljajo od dneva potrditve na pristojnem organu.

Tajnica: Veronika Potočnik ~ Predsednica: Maja Božič