Gradiva

Strokovno srečanje DBL “Izposoja v očeh knjižničarjev” (25. november 2017)

Strokovno predavanje Simone Šinko (Mestna knjižnica Ljubljana): Posterji na konferencah (24. marec 2016)

Strokovno srečanje DBL “Pisana beseda v knjižničarstvu” (23. januar 2016)

Strokovno srečanje “Raziskovanje v knjižnicah” (14. marec 2015)

Bazar idej

 

Strokovno srečanje “FZBZ – formula za boljše zapise?” (24. marec 2014)

Strokovno srečanje “Aktivnost je pogoj za uspešno delo” (16. december 2013)

Strokovno srečanje “Bibliografija raziskovalca – njen namen in razlike med vedami” (13. maj 2013)

Strokovno srečanje “IKT z delavnicami” (8. december 2012)

Strokovno srečanje “E-knjige in slovenske knjižnice” (26. november 2011)

Strokovno srečanje “Gradnja in oprema knjižničnih prostorov” (9. april 2011)

Predstavitve knjižnic:

Predavanje Veronike Potočnik “Drobni tisk – tudi to je knjižnično gradivo” (15.  februar 2011)

Vsako uporabo vira je potrebno navesti skladno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.