Postanite član

Vse člane, ki ne dobivajo društvenih e-obvestil, prosimo, da sporočijo aktualen e-naslov!

************************************************************************

Vabimo vas, da tudi vi postanete član našega društva oz. obnovite članstvo. Višina članarine za koledarsko leto 2018 znaša:

 • za zaposlene 20,00 EUR,
 • za upokojence in študente 15,00 EUR,
 • plačila članarine so oproščeni brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom.

Članarine DBL v letu 2019 bo:

 • za zaposlene 25,00 EUR,
 • za upokojence in študente 12,00 EUR,
 • plačila članarine so oproščeni brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom.

Plačilo članarine je možno le z nakazilom na račun društva, IBAN: SI56 0205 3001 2226 649,  BIC KODA:  LJBASI2X, priporočen sklic je številka vaše članske izkaznice (oz. pustite prazno, če je še nimate). Položnic na dom ne pošiljamo. Po nalepkico in člansko izkaznico se lahko oglasite pri blagajničarki v času uradni ur ali pa vam ju pošljemo na kontaktni naslov.

Uradne ure: vsako sredo med 14. do 15. uro v CTK, pri blagajničarki DBL Snježani Renko, telefon 01 2003 425, e-naslov: snjezana.renko[at]ctk.uni-lj.si.

Nove člane prosimo, da posredujejo tudi izpolnjeno pristopno izjavo. Na podlagi prejete izjave vam bomo izdali člansko izkaznico.

Če ste v preteklem letu spremenili kontaktne podatke, vas prosimo, da nam posredujete spremembe (e-naslov za obveščanje in poštni naslov za pošiljanje revije Knjižnica). Le tako boste informirani!

************************************************************************

Člani imajo:

 • pravico in dolžnost sodelovati na Zboru članov Društva, razpravljati in glasovati o delovanju društva, voliti vodstvo;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe društva;
 • pravico do udeležbe na društvenih aktivnosti, ki so večinoma brezplačne;
 • zagotovljeno prejemanje strokovne in znanstvene revije Knjižnica:
  • (a) če revije ne prejemate prosimo preverite ali imamo na sedežu društva vaš pravi naslov;
  • (b) če revije ne želite prejemati lahko to sporočite, članarina v tem primeru ostane nespremenjena;
 • nižjo kotizacijo na večini dogodkov v organizaciji ZBDS;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe ZBDS;
 • možnost včlanitve v sekcije ZBDS in tako spremljajo aktivnosti na določenem strokovnem področju in prispevajo k njihovi dejavnosti in razvoju (povabilo k včlanitvi v sekcije in pristopna izjava);
 • možnost koristiti oprostitev plačila letnih članarin v knjižnicah iz območja in države (odvisno od politike knjižnice!).