Postanite član

Vse člane prosimo, da nam po potrebi sporočite spremembo e-naslova, s katerim boste preko društvene e-lista [listadbl@list.arnes.si] prejemali obvestila o dogodkih v društvu drugih strokovnih informacijah. Društvena obvestila lahko spremljate tudi preko spletne strani (dbl-drustvo.si) in preko Facebookove skupine ‘Društvo bibliotekarjev Ljubljana’. Po navadni pošti obvestil in vabil ne pošiljamo, se pa sporočen naslov koristi za pošiljanje revije Knjižnica. Morebitne spremmeb javite na info@dbl-drustvo.si.

************************************************************************

Vabimo vas, da tudi vi postanete član našega društva oz. obnovite članstvo. Višina članarine za koledarsko leto 2019 znaša:

 • za zaposlene 25,00 EUR,
 • za upokojence in študente 16,00 EUR,
 • plačila članarine so oproščeni
  • častni člani DBL in ZBDS in
  • brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom.

Plačilo članarine je možno le z nakazilom na račun društva,
Društvo bibliotekarjev Ljubljana
Trg republike 3, Ljubljana
IBAN: SI56 0205 3001 2226 649,
BIC KODA:  LJBASI2X,
priporočen sklic je številka vaše članske izkaznice (oz. pustite prazno, če je še nimate). Položnic na dom ne pošiljamo.

Izkaznico (ob včlanitvi) in nalepkico (ob podaljšanju članstva) prejmete pri poverjeniku v vaši knjižnici (velja za MKL, NUK) oz. vam jo pošljemo na kontaktni naslov.

Za vse dodatne informacije stopite v stik z blagajničarko Majo Peteh, telefon 01 32035 46, e-naslov: maja.peteh@gozdis.si.

Nove člane prosimo, da posredujejo tudi izpolnjeno pristopno izjavo. Na podlagi prejete izjave vam bomo izdali člansko izkaznico.

************************************************************************

Člani imajo:

 • pravico in dolžnost sodelovati na Zboru članov Društva, razpravljati in glasovati o delovanju društva, voliti vodstvo;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe društva;
 • pravico do udeležbe na društvenih aktivnosti, ki so večinoma brezplačne;
 • zagotovljeno prejemanje strokovne in znanstvene revije Knjižnica:
  • (a) če revije ne prejemate prosimo preverite ali imamo na sedežu društva vaš pravi naslov;
  • (b) če revije ne želite prejemati lahko to sporočite, članarina v tem primeru ostane nespremenjena;
 • nižjo kotizacijo na večini dogodkov v organizaciji ZBDS;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe ZBDS;
 • možnost včlanitve v sekcije ZBDS in tako spremljajo aktivnosti na določenem strokovnem področju in prispevajo k njihovi dejavnosti in razvoju (povabilo k včlanitvi v sekcije in pristopna izjava);
 • možnost koristiti oprostitev plačila letnih članarin v knjižnicah iz območja in države (odvisno od politike knjižnice!).

 

(Skupno 197 obiskov, današnjih obiskov 1)