Postanite član

Vse člane prosimo, da nam po potrebi sporočite spremembo e-naslova, s katerim boste preko društvene e-lista [listadbl@list.arnes.si] prejemali obvestila o dogodkih v društvu drugih strokovnih informacijah. Društvena obvestila lahko spremljate tudi preko spletne strani (dbl.si) in preko Facebookove skupine ‘Društvo bibliotekarjev Ljubljana’. Po navadni pošti obvestil in vabil ne pošiljamo, se pa sporočen naslov koristi za pošiljanje revije Knjižnica. Morebitne spremembe javite na info@dbl.si.

************************************************************************

Vabimo vas, da tudi vi postanete član našega društva oz. obnovite članstvo. Višina članarine za koledarsko leto 2019 znaša:

 • za zaposlene 25,00 EUR,
 • za upokojence in študente 16,00 EUR,
 • plačila članarine so oproščeni
  • častni člani DBL in ZBDS in
  • brezposelni iskalci zaposlitve (s potrdilom ZRSZ) z bibliotekarsko izobrazbo ali opravljenim bibliotekarskim izpitom.

Plačilo članarine je možno le z nakazilom na račun društva,
Društvo bibliotekarjev Ljubljana
Trg republike 3, Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 2027 592
BIC KODA: HDELSI22
priporočen sklic je številka vaše članske izkaznice (oz. pustite prazno, če je še nimate). Položnic na dom ne pošiljamo.

Izkaznico (ob včlanitvi) in nalepkico (ob podaljšanju članstva) prejmete pri poverjeniku v vaši knjižnici (velja za MKL, NUK) oz. vam jo pošljemo na kontaktni naslov.

Za vse dodatne informacije stopite v stik z blagajničarko Majo Peteh, telefon 01 32035 46, e-naslov: maja.peteh@gozdis.si.

Nove člane prosimo, da posredujejo tudi izpolnjeno pristopno izjavo. Na podlagi prejete izjave vam bomo izdali člansko izkaznico.

************************************************************************

Člani imajo:

 • pravico in dolžnost sodelovati na Zboru članov Društva, razpravljati in glasovati o delovanju društva, voliti vodstvo;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe društva;
 • pravico do udeležbe na društvenih aktivnosti, ki so večinoma brezplačne;
 • zagotovljeno prejemanje strokovne in znanstvene revije Knjižnica:
  • (a) če revije ne prejemate prosimo preverite ali imamo na sedežu društva vaš pravi naslov;
  • (b) če revije ne želite prejemati lahko to sporočite, članarina v tem primeru ostane nespremenjena;
 • nižjo kotizacijo na večini dogodkov v organizaciji ZBDS;
 • možnost kandidirati in biti izvoljeni v organe ZBDS;
 • možnost včlanitve v sekcije ZBDS in tako spremljajo aktivnosti na določenem strokovnem področju in prispevajo k njihovi dejavnosti in razvoju (povabilo k včlanitvi v sekcije in pristopna izjava);
 • možnost koristiti oprostitev plačila letnih članarin v knjižnicah iz območja in države (odvisno od politike knjižnice!).

 

Priponki >>
DBL pristopna izjava 2019
DBL pristopna izjava 2019: častni člani

(Skupno 466 obiskov, današnjih obiskov 2)